TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
Art Happening

TALENT drama studio kromě pravidelné výuky provozuje také projekt zvaný Art Happening. Jedná se o nepravidelná setkání pro mládež (15-20 let). Jde o 9 čtyřhodinová setkání v podkroví Vršovického divadla MANA. Dílny mají kontinuitu, ale fungují i samostatně. Pokaždé se totiž s lektory Erikou a Jirkou zaměří mládež na jiný impulz v dramatické a autorské tvorbě, herectví a divadle. Dílny jsou vhodné jednak pro naše účastníky pravidelných divadelních kurzů, kteří chtějí prohloubit a zintenzivnit své studium, tak i pro nové zájemce, kteří chtějí poznat a zkusit si jak vnímat, všímat si a pracovat s impulzy v herectví, dramatice a autorském divadle a stát se autentickým tvůrcem, performerem a hercem nebo člověkem, který vnímá věci tvořivě, nově a originálně.

Dílna Tělo jako impulz pro kreativitu: laboratoř těla a pohybů: dech a tělo, pohyb, kontakt, prostor. Tělové jednání ve volné dramatické hře a improvizaci, jednotlivé i skupinové. 

Dílna Hlas jako impulz pro kreativitu: laboratoř hlasu v těle a prostoru, u jednotlivce i skupiny. Individuální i skupinový hlas ve volné dramatické hře a improvizaci. 

Dílna Slovo jako impulz pro kreativitu:  laboratoř slova, převzatého textu, přednesu, sdělování textu s ohledem na zpětnou vazbu. Řečové jednání jako součást dialogu. Slovo a text ve volné dramatické hře a improvizaci. 

Dílna Autorské psaní jako odpověď na impulz: autorské psaní na zadané téma, sdělování a přednes vlastního autorského textu, volná dramatická hra a improvizace s autorským textem. 

Dílna Imaginace jako impulz pro kreativitu: představivost jako impulz pro práci s tělem, hlasem, slovem, jednotlivou i skupinovou tvorbou v prostoru. Imaginativní obrazy. Autorské psaní jako odpověď na impulzy z imaginace. Imaginace ve volné dramatické hře a improvizaci.

Dílna Zvukové, vizuální a hmatové vjemy jako impulz pro kreativitu: mindfulness a práce s dechem. Cvičení na vnímání, všímání a objevování skrze zvuky, hmat a oční kontakt. Laboratoř zvuků, vizuálních a hmatových vjemů a následná individuální a skupinová zpětná vazba na přijaté a zvědomělé impulzy. Zpracování vjemů do autorských textů a následná volná dramatická hra a improvizace. 

Dílna Ticho jako prostor pro zpětnou vazbu: laboratoř ticha a času pro zpětnou vazbu, pro změnu rytmu, energie a výrazu těla, pohybů, dechu, hlasu a následná změna jako výsledek zpětné vazby. Impulzy laboratoře jako součást volné dramatické hry a improvizací. 

Dílna Experimentace s Dialogickým jednáním a improvizace: dialogické jednání s vnitřním partnerem, Experimentální Dialogické jednání (ve dvojicích, trojicích, skupinové), zvědomování, diskuze, reflexe. Reflexe jako impulz pro dialogické jednání.

Dílna Jevištní autorská tvorba: improvizace a dramatická hra s autorskými texty, možnosti jejich jevištní zpracování, hledání společných obsahů a jednotné jevištní formy k ztvárnění. Dialogické jednání jako možnost pro další hru hledání obsahů a forem a jejich jevištního zpracování.

Kdy a kde?

-- proběhlé --

1. setkání: 

Tělo jako impulz pro kreativitu

15.10.2023
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

- proběhlé - 

2. setkání

Hlas jako impulz pro kreativitu

19.11.2023
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

3. setkání

Slovo jako impulz pro kreativitu

16.12.2023
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

4. setkání

Autorské psaní jako odpověď na impulz

14.01.2024
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

5. setkání

Imaginace jako impulz pro kreativitu

27.01.2024
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

6. setkání

Zvukové, vizuální a hmatové vjemy jako impulz pro kreativitu

18.02.2024
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

7. setkání

Ticho jako prostor pro zpětnou vazbu

17.03.2024
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

8. setkání

Experimentace s Dialogickým jednáním a improvizace

14.04.2024
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

9. setkání

Jevištní autorská tvorba

18.06.2024
15:00 - 19:00

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

S kým?

Erika Merjavá

lektorka

divadelní pedagožka, divadelnice a herečka, ředitelka a zakladatelka TALENT drama studia 

Jiří Ondra

lektor

divadelní režisér, pedagog, dramaterapeut, režisér a lektor ve skupinách mládeže TDS

Matěj Trnka

produkce, koncepce

Cena

950 kč/dílna
celkem 8 850 kč

při koupi balíčku 9 dílen

1 000 kč/dílna
celkem 5 000 kč

při koupi balíčku 5 dílen

1 050 kč/dílna

při jednorázovém nákupu dílny

Organizační informace

Pokud máte zájem o účast na Art Happeningu, ať už na jedné nebo více dílnách, prosím obraťte se na erika.merjava@talentdrama.cz nebo telefonicky na +420 604 185 631. Platba bude provedena převodem na účet studia (viz Školné) po potvrzení rezervace místa. Provedením úhrady je uživatel závazně přihlášen.

TALENT drama studio si vyhrazuje právo při nenaplnění minimální kapacity dílnu zrušit. V případě zrušení dílny bude účastníkovi vrácena cena za dílnu. 

STORNO: 100% storno poplatek v případě zrušení dílny ze strany účastníka v době 0-12 hodin před začátkem dílny. 50% storno poplatek v případě zrušení dílny ze strany účastníka v době od 12-24 hodin před začátkem dílny.