TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
Noviny TDS: čtvrtletník Dialog

Rozhodli jsme se vydávat naše noviny, čtvrtletník s názvem Dialog. Chceme s vámi komunikovat, být vám blíž, otevřít vám náš svět. Nádherné a hluboké texty z hodin a akcí dětí a mládeže, které by se nenávratně utopily v archivech nebo odpadkových koších. Dialog je plátek dětí a mládeže pro jejich kreativní práci na vlastním projektu. Píšou texty, úvahy, poezii či povídky. Tímto si přejeme otevřít dospělým svět dětských a mladých duší, které si ještě nenasadily masku a také jako prostor pro dialog mládeže se svými vrstevníky. Pokusíme se svými texty a články inspirovat, nabádat a otevírat v lidech zavřené brány. 

Dialog - červen 2024

Časopis si můžete prohlédnout v online prohlížeči níže, pro plynulejší zobrazování ale doporučujeme stáhnout první nebo druhou variantu k zobrazení (dvoustranné nebo jednostranné zobrazení). Pokud si budete časopis tisknout, stáhněte si třetí tiskovou variantu (stránky jsou svázány a již připraveny pro tisk).

  1. Zobrazení - dvoustranná varianta
  2. Zobrazení - jednostranná varianta
  3. Tisková varianta
Dialog - duben 2024

Časopis si můžete prohlédnout v online prohlížeči níže, pro plynulejší zobrazování ale doporučujeme stáhnout první nebo druhou variantu k zobrazení (dvoustranné nebo jednostranné zobrazení). Pokud si budete časopis tisknout, stáhněte si třetí tiskovou variantu (stránky jsou svázány a již připraveny pro tisk).

  1. Zobrazení - dvoustranná varianta
  2. Zobrazení - jednostranná varianta
  3. Tisková varianta
Dialog - leden 2024

Časopis si můžete prohlédnout v online prohlížeči níže, pro plynulejší zobrazování ale doporučujeme stáhnout první nebo druhou variantu k zobrazení (dvoustranné nebo jednostranné zobrazení). Pokud si budete časopis tisknout, stáhněte si třetí tiskovou variantu (stránky jsou svázány a již připraveny pro tisk).

  1. Zobrazení - dvoustranná varianta
  2. Zobrazení - jednostranná varianta
  3. Tisková varianta

Rádi bychom se tímto omluvili Haně Barákové, která prováděla korekturu časopisu. Protože je toto první číslo, některé texty se přidávaly na poslední chvíli a tudíž neprošly korekturou, případné chyby nám proto prosím odpusťte.