TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
Dílny DRAMA Happening

Pro rok 2024/2025 budeme vypisovat nové termíny

- pro mládež 13-23 let

TALENT drama studio kromě pravidelné výuky provozuje také projekt zvaný DRAMA Happening. Jedná se o nepravidelná tříhodinová setkání pro mládež a mladé dospělé (13-23 let). Dílny mají kontinuitu, ale fungují i samostatně. Pokaždé se s lektory Erikou a Jirkou zaměříme na určitý impulz v dramatické a autorské tvorbě, herectví a divadle. Dílny jsou vhodné jednak pro účastníky našich pravidelných divadelních kurzů, kteří chtějí prohloubit a zintenzivnit své studium, jednak pro nové zájemce, kteří chtějí poznávat kdo jsou, nacházet svou lidskou i uměleckou identitu a objevovat v sobě tvůrčí potenciály a autorský přístup k životu, tvorbě i umění. 

Kdy a kde?

Tělo jako impulz pro kreativitu

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Hlas jako impulz pro kreativitu

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Slovo jako impulz pro kreativitu

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Autorské psaní jako odpověď na impulz

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Imaginace jako impulz pro kreativitu

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Zvukové, vizuální a hmatové vjemy jako impulz pro kreativitu

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Ticho jako prostor pro zpětnou vazbu

Pro pedagogy

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Experiment s Dialogickým jednáním a improvizace

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Jevištní autorská tvorba

termín:

prostor:
Vršovické divadlo MANA

lektoři:
Erika Merjavá, Jiří Ondra

Obsah dílen

Dílna Tělo jako impulz pro kreativitu: laboratoř těla a pohybů: dech a tělo, pohyb, kontakt, prostor. Tělové jednání ve volné dramatické hře a improvizaci, jednotlivé i skupinové. 

Dílna Hlas jako impulz pro kreativitu: laboratoř hlasu v těle a prostoru, u jednotlivce i skupiny. Individuální i skupinový hlas ve volné dramatické hře a improvizaci. 

Dílna Slovo jako impulz pro kreativitu:  laboratoř slova, převzatého textu, přednesu, sdělování textu s ohledem na zpětnou vazbu. Řečové jednání jako součást dialogu. Slovo a text ve volné dramatické hře a improvizaci. 

Dílna Autorské psaní jako odpověď na impulz: autorské psaní na zadané téma, sdělování a přednes vlastního autorského textu, volná dramatická hra a improvizace s autorským textem. 

Dílna Imaginace jako impulz pro kreativitu: představivost jako impulz pro práci s tělem, hlasem, slovem, jednotlivou i skupinovou tvorbou v prostoru. Imaginativní obrazy. Autorské psaní jako odpověď na impulzy z imaginace. Imaginace ve volné dramatické hře a improvizaci.

Dílna Zvukové, vizuální a hmatové vjemy jako impulz pro kreativitu: mindfulness a práce s dechem. Cvičení na vnímání, všímání a objevování skrze zvuky, hmat a oční kontakt. Laboratoř zvuků, vizuálních a hmatových vjemů a následná individuální a skupinová zpětná vazba na přijaté a zvědomělé impulzy. Zpracování vjemů do autorských textů a následná volná dramatická hra a improvizace. 

PRO PEDAGOGY: Dílna Ticho jako prostor pro zpětnou vazbu: laboratoř času a ticha, které jsou důležitou součástí nejen dramatického, ale jakéhokoli učebního či kreativního procesu. Tichem vzniká prostor pro naslouchání a následnou zpětnou vazbu, aby bylo možné vnímat impulzy a následně je zpracovat. Součástí dílny budou meditace, psychosomatická disciplína Dialogické jednání s vnitřním partnerem, zavřená i otevřená dramatická hra, improvizace, které pracují s tichem a časem jako prostorem pro zpracování impulzů a následnou „reakci“.

Dílna Experiment s Dialogickým jednáním a improvizace: dialogické jednání s vnitřním partnerem, Experimentální Dialogické jednání (ve dvojicích, trojicích, skupinové), zvědomování, diskuze, reflexe. Reflexe jako impulz pro dialogické jednání.

Dílna Jevištní autorská tvorba: improvizace a dramatická hra s autorskými texty, možnosti jejich jevištní zpracování, hledání společných obsahů a jednotné jevištní formy k ztvárnění. Dialogické jednání jako možnost pro další hru hledání obsahů a forem a jejich jevištního zpracování.

Projekt Darujeme kroužky dětem

TALENT drama studio je členem České rady dětí a mládeže a je zapojeno do projektu Darujeme kroužky dětem.

Darujeme kroužky dětem je projekt, který pomáhá financovat volnočasové aktivity dětem z finančně znevýhodněných rodin a Ukrajincům. Od 15. ledna je spuštěna registrace na 2. pololetí školního roku 2023/24, zájemci o finanční podporu na naše aktivity tak mohou požádat až o 2000 korun na dítě ve formě čtyř voucherů v hodnotě 500 korun (lze uplatnit po dvojici na 2 workshopy nebo samostatně na 4 workshopy s doplatkem 450 korun).

Pro více informací prosím kontaktujte a se vším Vám rád pomůže koordinátor projektu Darujeme kroužky dětem pro TALENT drama studio Matěj Trnka (matej.trnka@talentdrama.cz).

Dílny pro pedagogy

Nepravidelně vypisujeme termíny dílen DRAMA Happening určené primárně pro pedagogy. Dílny mají za cíl podpořit zdravý učební, dramatický a kreativní proces, naučit tvořit dialogický vztah mezi studentem a lektorem a předejít u pedagogů syndromu osobního či profesního vyhoření, případně se syndromem vyhoření pracovat. Tyto vyhrazené termíny dílen DRAMA Happening jsou určené pro pedagogy, kteří pracují s žáky základních, středních, vyšších a vysokých škol a gymnázií, studenty vysokých pedagogických škol, studenty vysokých a středních škol uměleckého zaměření, pracovníky kulturních institucí a zaměstnance kulturního a kreativního sektoru.

S kým?

Erika Merjavá

lektorka

divadelní pedagožka, divadelnice a herečka, ředitelka a zakladatelka TALENT drama studia 

Jiří Ondra

lektor

divadelní režisér, pedagog, dramaterapeut, lektor a režisér ve skupinách mládeže TDS

Cena

750,- kč/dílna, placeno předem převodem na účet

625/dílna, při koupi balíčku 5 dílen

časová dotace na dílnu: 3x60 min

Organizační informace

Pokud máte zájem o účast na DRAMA Happeningu, ať už na jedné nebo více dílnách, prosím obraťte se na erika.merjava@talentdrama.cz nebo telefonicky na +420 604 185 631. Platba bude provedena převodem na účet studia (viz Školné) po potvrzení rezervace místa. Provedením úhrady je uživatel závazně přihlášen.

TALENT drama studio si vyhrazuje právo při nenaplnění minimální kapacity dílnu zrušit. V případě zrušení dílny bude účastníkovi vrácena cena za dílnu. 

STORNO: 100% storno poplatek v případě zrušení dílny ze strany účastníka v době 0-12 hodin před začátkem dílny. 50% storno poplatek v případě zrušení dílny ze strany účastníka v době od 12-24 hodin před začátkem dílny. 

Koncepci dílen DRAMA Happening připravil náš student, herec a spolupracovník 

Matěj Trnka