TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
O TALENT drama studiu

TALENT drama studio je studiem dramatiky, herectví, autorské tvorby a divadla pro děti, mládež a mladé dospělé, které provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. Hlásíme se k autorskému pojetí studia herectví a divadla na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (především k jeho zakladateli Prof. Ivanu Vyskočilovi). Studium herectví, autorské tvorby a divadla pojímáme jako celostní učení skrze volnou dramatickou hru, dialogické jednání, studium hlasu, řeči, pohybu, autorského psaní a čtení.

Snažíme se jít do hloubky, objevovat lidskou a hereckou autenticitu, osobnost, podporovat a aktivovat v dětech a mladých lidech vlastní tvorbu (psaní, režii, herectví), narušovat a překračovat komfortní zóny, vychovávat mladého člověka sebedůvěrou.

Nedílnou součástí studia je rozvoj kritického myšlení formou diskuzí nad texty, schopnosti sebevyjádření skrze reflexe a připomínky a rozvoj kreativity procesem, které autorská tvorba nabízí.

Základní projekty naší činnosti

Kurzy

V rámci skupinových (1xlekce za týden) kurzů nabízíme dětem, mládeži a mladým dospělým kurzy autorské tvorby, divadla a herectví, jejichž součástí je jednak příprava autorského představení a jeho tvůrčí proces, tak i zaměření na osobnostní herectví, tedy studium herectví z hloubky a podstaty, které směřuje k výchově zralého a autentického člověka, herce, umělce a tvůrce. Děti při přípravě autorského představení nahlédnou do tvůrčího procesu od prvních diskuzí, psaní autorských textů až po prezentaci v rámci Vršovického festivalu talentů. V rámci kurzů nabízíme i individuální lekce herectví a veřejného vystupování.

Art Happening

Nepravidelná čtyřhodinová setkání pro 11-18 let v podkroví Vršovického divadla MANA. Cílem je poznat a zkusit si jak vnímat, všímat si a pracovat s impulzy v herectví, dramatice a autorském divadle a tak se stát autentickým tvůrcem, performerem a hercem, člověkem, který vnímá věci tvořivě, nově a originálně.  Art Happening může být zajímavým a inspirujícím vhledem mládeže do hlubšího studia herectví, dramatiky a autorské tvorby, jednak může prohlubovat a zintenzivňovat studium účastníků pravidelných týdenních skupin.

Laboratoř

Součástí doprovodného programu Laboratoř je každý účastník pravidelných kurzů. V rámci Laboratoře se mohou žáci zúčastňovat dalších dramaticko-vzdělávacích formátů jako jsou např. Nedělní improvizace, Zážitková autorská psaní nebo Čaje o páté. Součástí Laboratoře je i divadelní soubor mladých Vosí hnízdo složený z našich absolventů a studentů s hlubším zájmem o autorskou tvorbu a divadlo. Vybraná představení mládeže se hrají pravidelně v divadelní klubovně multikulturního paláce Vzlet v Praze ve Vršovicích.

Festival

Vršovický festival talentů je základním projektem TDS, v rámci kterého jsou prezentována absolventská představení všech skupin na určité předem dané téma. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je vytvořit společný prostor pro radost, tvorbu a sdílení.

Tým TALENT drama studia

Erika Merjavá

divadelní pedagožka, divadelnice a herečka, ředitelka a zakladatelka TDS

"Nepřicházím děti učit, ale přicházím  s nimi poznávat, objevovat a tvořit."

Jiří Ondra

divadelní režisér, pedagog, dramaterapeut

v TDS: pedagog a režisér ve skupinách mládeže

Hana Sršňová

studentka Pedagogické fakulty UK

v TDS: lektorka, grafička, herečka Vosího hnízda

Lada Marková

studentka psychologie na Masarykově univerzitě

v TDS: lektorka

Matěj Trnka

student grafického designu

v TDS: herec Spektáklu, IT podpora, grafik

Naše pilíře

Hra: Hra patří k základním pilířům naší práce. Jde o jednu z nejhlubších potřeb a tužeb každého člověka. Být, existovat, hrát si jen tak, bez ohledu na cíl a výsledek. Hra v sobě nese nehotovost, zvědavost, improvizaci a údiv. Radost a plnost v procesu. Znovu navrací člověka do původní dětské otevřenosti, radosti, hravé spontaneity a tvořivosti.

Radost: Důležitá je pro nás radost z tvorby a tvůrčího procesu, poznání, objevování, spolupráce a dobré party. Radost být, existovat, hrát si a tvořit.

Svoboda: Přejeme si, aby se člověk u nás cítil plnou svobodu ve svém myšlení, jednání, sebevyjádření, projevu. Aby měl svobodu být kým je, a cítil se takto respektovaný a plně přijímaný. Svobodně se člověk může cítit pokud pociťuje plné přijetí. Proto je u nás důležité propojení vzájemného respektu, svobody a přijetí.

Tvořivost: Autorsky tvoříme představení a to chce odvahu. Vstupovat do neznámých „vod“, hledat a nacházet nové možnosti, zkoušet nemožné, hrát si s protiklady, experimentovat, nebát se chyb a selhání, výsledků. Člověk se učí v tvůrčím procesu bořit i stavět, opouštět i nacházet nové věci. Tvůrčí proces v sobě nese proces i cíl. Cílem je autorské představení. Proces je v našem pojetí pedagogiky důležitější než cíl. Proces nás učí. Výsledek nám dává zrcadlo našeho procesu, z kterého se můžeme učit dál.

Spolupráce: Nevytváříme mezi sebou soutěž, ale spolupráci. Chceme být schopni upozadit své individuální představy pro dobro celku. Vytvářet s radostí a plností společná díla. Jednotlivec tvoří tým a tým formuje jednotlivce. Proto každý jednotlivec má jedinečné a nezastupitelné místo ve skupině. Člověka práce v týmu učí také odpovědnosti za celek, tým a jeho práci.

Vzdělávání: Děti a mladí lidé jsou nastupující generaci, která bude formovat naši společnost, svět, ve kterém budeme žít. Dramatiku a divadlo proto bereme jako prostředek vzdělávání. Chceme být spíše školou než divadlem, pedagogikou než prezentací, laboratoří, prostorem pro zkoušení a experiment. Prioritní je pro nás pedagogický přístup k tvorbě a divadlu. Vnímáme, že děti a mladí lidé se mají spíše učit, hledat, objevovat, než předvádět dokonalost forem. Jako podstatné vnímáme učit je dialogu, kritickému myšlení, vyjadřování svých myšlenek i postojů, seznamovat je s texty velkých filozofů, myslitelů a intelektuálů a tyto myšlenky brát jako podněty k diskuzi, dialogu, případně dalšímu autorskému zpracování.