TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
O TALENT drama studiu

TALENT drama studio je studiem dramatiky, herectví, autorské tvorby a divadla pro děti, mládež a mladé dospělé, které provozuje svoji činnost v pražských Vršovicích. Hlásíme se k autorskému pojetí studia herectví a divadla na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU (především k jeho zakladateli Prof. Ivanu Vyskočilovi). Studium herectví, autorské tvorby a divadla pojímáme jako celostní učení skrze volnou dramatickou hru, dialogické jednání, studium hlasu, řeči, pohybu, autorského psaní a čtení.

Snažíme se jít do hloubky, objevovat lidskou a hereckou autenticitu, osobnost, podporovat a aktivovat v dětech a mladých lidech vlastní tvorbu (psaní, režii, herectví), narušovat a překračovat komfortní zóny, vychovávat mladého člověka sebedůvěrou.

Nedílnou součástí studia je rozvoj kritického myšlení formou diskuzí nad texty, schopnosti sebevyjádření skrze reflexe a připomínky a rozvoj kreativity procesem, které autorská tvorba nabízí.

Základní projekty naší činnosti

Kurzy

V rámci pravidelných kurzů nabízíme dětem, mládeži a mladým dospělým celý proces autorské tvorby, divadla a herectví, jejichž základem je celostní přístup k herectví a autorské tvorbě vycházející z filozofie a směřování Katedry autorské tvorby a pedagogiky KATaP DAMU a jeho zakladatele Prof. Ivana Vyskočila. Součástí kurzů je jak psychosomatická osobnostní příprava, tedy objevování člověka jako vědomého, originálního a zralého herce a tvůrce vycházejícího ze své hloubky a podstaty, tak i následná tvorba autorského představení, která zahrnuje celý tvůrčí proces od prvních diskuzí, psaní autorských textů až po prezentaci v rámci Vršovického festivalu talentů. 

Kromě pravidelných nabízíme  mládeži a mladým dospělým i jednorázové dílny Drama Happening.

Laboratoř

Hlavní myšlenkou Laboratoře je podpořit mládež TDS v hlubším dramatickém vzdělávání, aby mohla svojí lidskou a tvůrčí autenticitou, poznáváním a pochopením světa kolem nás, kritickým myšlením, komunikovat s mladou generací i dospělými a aktivně tak přispět k formování společnosti a obecnému blahu. A to skrze autorské jevištní formáty a formátem novin. 

Festival

Vršovický festival talentů je základním projektem TDS, v rámci kterého jsou prezentována absolventská představení všech skupin na určité předem dané téma. Snahou našeho již tradičního interaktivního festivalu je vytvořit společný prostor pro radost, tvorbu a sdílení.

Erika Merjavá: nebudeš dokonale tančit

"Nemáme cíle: budeš lépe tančit. Vlastně máme. Ale my říkáme: až se osvobodíš, budeš lépe tančit. Nebudeš sice tančit dokonale, ale budeš mít charisma v tanci. Budeš přes tanec mluvit svou hloubkou k lidem, protože to jsi ty. S tím, jak to děláš, bude tvoje TY k lidem promlouvat. Klasický přístup říká. Chceš tančit? Budeš tančit. Budeme pracovat na pohybu, budeš makat a naučíme tě co nejlépe technicky zvládnout choreografie a dokonalý pohyb. My se na to snažíme jít úplně z opačné strany. Proti vytváření, techničnosti. Otevřít hloubku člověka, aby skrze umění promlouvala jeho duše."

- Erika Merjavá, ředitelka TDS
metaforický úryvek o přístupu k výsledkům naší práce na příkladu tance