TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
Skupinové kurzy

AUTORSKÁ TVORBA-DIVADLO-HERECTVÍ

Tyto roční kurzy jsou určené pro děti od 7 let až po mladé dospělé do věku 22 let. Využíváme celostní přístup v dramaticko-pedagogickém procesu. Jde nám o rozvoj celého člověka s jeho somatikou a psychikou, jejich vzájemný soulad a rozvoj osobnosti mladého člověka směrem k zralosti, svobodě a odpovědnosti. Významnou součástí pedagogiky je tvůrčí proces zakončený autorským výstupem prezentovaným na Vršovickém festivalu talentů. Účastníci pravidelných skupin jsou součástí Laboratoře, v rámci které se konají další dramaticko-vzdělávací lekce, pro účastníky pravidelných kurzů zdarma nebo se slevou.

Základem naší pedagogiky je disciplína Dialogické jednání, která aktivuje v člověku hru a hravost. Hra uzdravuje a osvobozuje. Člověk se stává vnímavějším, koncentrovanějším a vědomějším. Dialogické jednání podporujeme dalšími cvičeními na hlas, řeč, pohyb. Člověk objevuje svůj původní a autentický hlas, tělo, pohyby, představivost ho učí přednášet či prezentovat text, tvořit nové možnosti a situace. Nebudujeme a nevytváříme technicky, ale odkrýváme člověka v jeho podstatě, zbavujeme se nánosů, masek a falše.

Autorskou tvorbu se snažíme vést směrem k modernímu divadlu, plnému kreativity, novosti a originality, s vlastním autorským potenciálem a vyjádřením každého jednotlivce, propojovat žánry a formy, s odkazem na zakládající osobnosti českých malých divadelních forem v 60-tých letech 20. století, jejichž tvorba oslavovala svobodu, pravdu a humor. 

Kdy & kde?

Rarach (7-9 let)

pondělí 15:15-16:45

lektor: Erika Merjavá
maximální kapacita: 12 osob
prostor: Vršovické divadlo MANA

obsazeno 7/12

Lotrandovci (11-13 let)

pondělí 17:00-18:30

lektor: Erika Merjavá
maximální kapacita: 12 osob
prostor: Vršovické divadlo MANA

obsazeno 12/12

Rozmach (13-15 let)

úterý 16:45-18:15

lektor: Erika Merjavá
maximální kapacita: 12 osob
prostor: Vršovické divadlo MANA

obsazeno 5/12

Spektákl (15-22 let)

úterý 18:30-20:00

lektor: Erika Merjavá, Jiří Ondra
maximální kapacita: 8 osob
prostor: Vršovické divadlo MANA

obsazeno 8/8

Ohnivák(9-11 let)

čtvrtek 15:15-16:45

lektor: Erika Merjavá
maximální kapacita: 12 osob
prostor: Vršovické divadlo MANA

obsazeno 12/12

XOXO (13-18 let)

čtvrtek 17:00-18:30

lektor: Erika Merjavá, Jiří Ondra
maximální kapacita: 8 osob
prostor: Multikulturní palác Vzlet

obsazeno 5/8

LABORATOŘ: Vosí hnízdo

čtvrtek 18:45-20:15

lektor: Erika Merjavá, Jiří Ondra
maximální kapacita: 8 osob
prostor: Multikulturní palác Vzlet

obsazeno 7/8

Vršovický festival talentů

Součástí divadelních kurzů je na rozdíl od ostatních kurzů také tradiční Vršovický festival talentů, na kterém všechny skupiny prezentují svá autorská představení, která jsou výstupem naší celoroční práce. Festival se pořádá vždy jeden víkend v červnu, v prostorách velkého sálu Vršovického divadla MANA a divadelní klubovny multikulturního paláce Vzlet v pražských Vršovicích.

Účast na festivalu pro skupiny není povinná, pokud se celý kolektiv rozhodne, že se svou tvorbou vystoupit nechtějí, i nadále pokračujeme v práci a zaměřujeme se na její proces, poznávání a rozvoj. Tradičně se však děti na festival těší a do práce na představení se pouští s vervou.

Výuka a provoz kurzu

Výuka neprobíhá v době podzimních, zimních a letních prázdnin a svátků. Všechny změny v konání kurzů jsou účastníkům sdělovány prostřednictvím webových stránek nebo emailu. Pro přihlašování prosím kontaktuje ředitelku studia Eriku Merjavou (erika.merajva@talentdrama.cz).

Více o divadelním souboru mladých Vosí hnízdo v Laboratoři.