TALENT drama studio - herecké a dramatické studio pro děti a mládež
Vezmi to do hry!
Přidej se do TDS!

Pokud máte zájem zapojit se do našich programů, kontaktujte ředitelku studia a pedagožku Eriku Merjavou prostřednictvím emailu (erika.merjava@talentdrama.cz) nebo kontaktního formuláře.

Kurzovné a školné

Školné plaťte až po potvrzení zapsání dítěte do kurzu organizátorem kurzu. Do poznámky pro příjemce vždy uveďte jméno účastníka kurzu. Rodič nebo zákonný zástupce potvrzuje, že je plně srozuměn s přihláškou, která mu byla zaslána e-mailem, a Organizačním řádem TDS, který se nachází na intranetu TDS. Zasláním školného na účet je bere na vědomí a přijímá.

Sponzorské ceny

V případě, že byste nás chtěli a mohli podpořit, budeme vám velice vděčni. V tom případě platí sponzorská cena.  Bez vaší podpory a grantů bychom se nemohli tak intenzivně, s vášní, plným zaujetím a nasazením věnovat našim dětem i mladé generaci, zkvalitňovat služby a dělat nové neziskové a zajímavé projekty jako jsou Nedělní improvizace, Zážitkové autorské psaní, Čaj o páté, připravovaný čtvrtletník Dialog s texty a příspěvky dětí a mládeže, Vršovický festival talentů, Črty Vršovického festivalu talentů, i dalších projektů, které mají za cíl vzdělávat, kultivovat, podpořit tvůrčí myšlení a autorství, podnítit k divadelní nebo jiné tvorbě mladou nastupující generaci. Děkujeme ze srdce.


Pravidelné kurzycena: 12.500 Kč/školní rok, sponzorská cena: 15.000 Kč/školní rok

Úplata probíhá ve dvou splátkách. Září-leden v celkové výši 6250,- Kč (splatnost 14.9.2023), za období únor-červen 2023 v celkové výši 6250,- Kč (splatnost 31.1.2024).
Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka kurzu.


Drama Happeningcena: 625-750 Kč/dílna, viz detail akce, sponzorská cena: 1000 Kč/dílna

Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka kurzu.


Individuální lekcecena: 1000 Kč/60 min

Platba proběhne převodem na účet č. 2101067297/2010. Pozn. pro příjemce: jméno účastníka kurzu.
Storno

Jednorázové dílny a setkání: 100% storno poplatek v případě zrušení ze strany účastníka v době 0-12 hodin před začátkem. 50% storno poplatek v případě zrušení ze strany účastníka v době od 12-24 hodin před jejich začátkem. 

Pravidelné kurzy: Po zaplacení platby za dané období se po zrušení docházky ze strany účastníka, platba za dané období nevrací. U absence nevzniká nárok na vrácení úplaty za absentované hodiny. 

Letní dílny: Prosíme o odhlášení alespoň 30 dní před začátkem dílny na email: erika.merjava@talentdrama.cz. Při odhlášení později než 30 dní před konáním dílny účtujeme následující stornovací poplatky: 29-11 dní 20%, 10- 4 dny 30%, později než 4 dny před začátkem dílny (tj. 4x24 hodin) 50%. Když nepřijedete na dílnu bez odhlášení, účtujeme 100% plné ceny.

Děkujeme za pochopení. 

Prázdniny & státní svátky

TALENT drama studio svou činnost neprovádí v době zimních, podzimních a letních prázdnin a státních svátků.
Všechny změny v konání lekcí jsou včas žákům sdělovány.